Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu.
Kancelaria Komornicza nr XX we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja nr 56-57/102
50-127 Wrocław
tel. 782-378-396, e-mail: wroclaw.warachim@komornik.pl

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 08-:00 do 16:00 

Komornik przyjmuje osobiście strony postępowania egzekucyjnego w środę w godz. 10:00 od 16:00

Wpłat można dokonywać w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy (W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dłużnika oraz sygnaturę Km.):

Santander Bank Polska
35 1090 2398 0000 0001 4384 7430